Termeni și condiții

Termeni și condiții

Prezentul site este supus unor termeni si condiții

www.proballance.ro este proprietatea Mogabio Traing SRL, J40/11057/2005, RO17713254, Str Pandele Tarusanu 18, sector 1, Bucuresti, 011085

Definiții:

Servicii:

1.  rapoarte de analiză Feng Shui reprezintă o propunere de decorare a spațiului interior pe perincipii Feng Shui.

2.  rapoarte de analiză a coloaonelor destinului bazate pe calcule pe baza datei nașterii.

3.  Servicii I ching pe baza exclusiva de comanda

Cunoștințele sunt dobîndite în urma absolvirii cursurilor organizate de catre Cristina Groza, maestru internațional Feng Shui și atestate cu dimplomă de absolvire

diploma cu rama

Client: solicitantul unui raport de analiză Feng Shui sau Coloanele Destinului

Site: modalitatea online de promovare și informare www.proballance.ro

Analiză: procesul de identificare a decorării casei pe principii Feng Shui sau a caracteristicilor personale din coloanele destinului

Raport: materialul scris pe care clientul îl primește, îl pastrează definitiv și care cuprinde explicațiile și rezultatele analizei

Discuție preliminară: întâlnirea între clinet și reprezentantul ProBallance pentru a clarifica în ce constă analiza și raportul și va clarifica toate întrebările clientului pentru a putea comanda analiza în cunoștință de cauză. aceasta nu obligă clinetul la continuarea procesului, acesta putând renunța fără nici o obligație ulterioară. Daca ulterior decide să eia procesul întîlnirea premilinara nu va mai fi strict necesară

Voucher Cadou: reprezintă un document printat, nominal,  pe care clientul îl poate comanda direct de la ProBallance prin mijloacele puse la dispoziție pe pagina CONTACT și îl poate oferi unei terțe persoane. Aceasta poate deconta valoarea prestabilită a voucherului cadou din suma aferentă comenzii sale. Dacă acesta din urmă nu dorește să folosească Voucherul Cadou suma nu este returnabilă sub nici o formă dar il poate da mai departe unei alte persoane cu acordul și cu înștiințarea prealabilă ProBallance

Funcționare:

Rapoartele vor fi eliberate numai la cererea expresa a clientului și vor fi confidențiale, nefiind transmise de ProBallance către o terța parte sub nici un motiv. Clientul este cel care va decide dacă transmite sau nu informația primită

Informațiile oferite de client, datele de nastere, adresa, schița casei și alte detalii solicitate vor rămâne confidențiale și nu vor fi folosite în nici un alt scop decât acela de a finaliza analiza și rapoartele solicitate, nu vor fi dezvăluite unei alte persoane și nu vor fi folosite în nici un alt context

Rezultatele rapoartelor au rol informativ și nu garantează în nici un fel o desfășurare viitoare a unor evenimente în viața clientului. Decizia de a acționa sau nu în direcția indicată în raport este exclusiv decizia și responsabilitatea clientului și nu atrage după sine nici o implicare sau consecință asupra Mogabio Trading

Returnarea contravalorii serviciilor:

Returnarea contravalorii aferente serviciilor comandate nu este posibilă sub nici o formă. De aceea exista discuția preliminară după care clientul are dreptul să decidă dacă dorește sau nu să promescă raportul. Dacă face o comadă fermă în acest sens va avea obligația de plată integrală a serviciilor indiferent de rezultatele și recomandările prezentate în raport

Suma percepută pentru servicii va fi comunicată în avans iar clientul o va aproba odată cu comanda fermă a raportului

Politica de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice Mogabio Trading SRL prin site-ul sau www.proballance.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: reclamă, marketing și publicitate

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare livrărilor de comenzilor solicitate de dvs si informării pin intermediul newslettere-lor (scrisorilor electronice) sau mesaje prin email. Refuzul dvs. determină imposibilitatea livrării produselor solicitate de dvs ce va atrage după sine anularea comenzii lansate cat si imposibilitatea de a accesa promoțiile puse la dispoziție cat și imposibilitatea accesului la informații despre produsele comercializate pe www.proballance.ro

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată și partenerii contractuali ai operatorului Mogabio Trading SRL

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Mogabio Trading SRL pe siteul www.proballance.ro? Bifati □DA odata cu trimiterea adresei de mail prin inregistrare AICI

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Mogabio Trading, str. Pandele Tărușanu 18, etaj 2, ap 3, sector 1, București. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Număr de înregistrare  la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal:……………….

Comodo SSL